Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

1. Strona Agencji ACORDEON (www.acordeon.pl)  oraz zawarte w niej  materiały i informacje, a w szczególności zdjęcia, zdjęcia osób, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Agencji Artystycznej Acordeon.

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, a także rozsyłanie i sprzedaż tych materiałów są niedopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia w formie pisemnej, udzielonego przez Agencje Artystyczną Acordeon.

3.  Użytkownik przesyłając aplikacje – zdjęcia oraz inne dane w serwisie oświadcza, iż posiada do nich pełne prawa autorskie związane z upublicznianiem i przetwarzaniem oraz, że ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.

4. Agencja ACORDEON oświadcza, że nie będzie sprzedawać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

Polityka prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności, dlatego jako Agencja Acordeon („Agencja”) chcielibyśmy w ramach niniejszej Polityki prywatności wyjaśnić, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi gromadzimy Twoje dane osobowe, które zostały  przekazane w trakcie rekrutacji do Agencji Acordeon jak i podczas dalszej współpracy z Agencją. Przestrzegamy przy tym prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom współpracującym z Agencją, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Acordeon Ewa Armiak, z siedzibą w Warszawie, ul. Kierbedzia 4, 00-728 NIP: 759-146-19-59

Jakie dane gromadzimy?

Podczas współpracy z Agencją zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Może się to odbyć podczas spotkania rekrutacyjnego w siedzibie Agencji lub poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego bądź poprzez przesłanie zgłoszenia e-mail. Dane gromadzone to: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon, miejscowość zamieszkania, data urodzenia.  Ponadto zbierane są informacje o umiejętnościach, znajomości języków obcych, doświadczeniu artystycznym, dane o cechach fizycznych np. wzrost, waga.  Dodatkowo gromadzone są  materiały audiowizualne takie jak zdjęcia, filmy video, które umożliwiają nam lepszą prezentację Twojej osoby naszym Klientom.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji,  podjęciem współpracy z Agencją, a także prezentacji Twojego wizerunku  oraz obsługi zleceń

Dodatkowo w toku naszej współpracy mogą być gromadzone inne dane niezbędne do obsługi zleceń

Nasza strona internetowa www.acordeon.pl („Serwis”) korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. 

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, czyli dla potrzeb niezbędnych do:
–  realizacji procesów rekrutacyjnych – czyli wtedy gdy przyjmujemy Cię do Agencji,
– przedstawiania ofert zleceń współudziału w projektach filmowych i reklamowych,  
– prezentacji Twojego wizerunku naszym Klientom,
– kontaktu z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

W związku z powyższym cześć Twoich danych oraz materiały audiowizualne prezentujące Twój wizerunek mogą być publicznie widoczne na stronie internetowej www.acordeon.pl, na naszych portalach społecznościowych w celu prezentacji dorobku i osiągnieć Agencji, Katalogach Promocyjnych, Interaktywnych Prezentacjach Agencji oraz Internetowej Bazie Agencji.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Agencji będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Agencja może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Kontunuowanie współpracy z Agencją oraz korzystanie ze serwisów internetowych (takich jak kanały agencji w mediach społecznościowych, interaktywne prezentacje, internetowa baza agencji) po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Nasze dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt  przez e-mail biuro@acordeon.pl lub wysłanie do nas wiadomości na adres:

Agencja Acordeon
ul. Kierbedzia 4
00-728 Warszawa

Do zobaczenia na planie!